מילים לשיר אפילו ששריפות

אני אשיר לעולמים
אותי זכרי,
שמרי כל רגע,
אל תשמטי אותי ממך
אפילו לשנייה.
חיי אותי,
חיי אלי
אל תחדלי,
אל תעלמי לפתע,
אני שומע גם כשאת
עוצרת נשימה.

אני אהיה שלך, ואת,
גם אם יכלו זריחות
תהיי שלי, אהובתי
אפילו ששריפות.

אני אהיה שם ברגעים
של חסד רב,
של יופי ושל צער
ולא אניח שתמחי אותי
מבדל של מחשבה,
במקומות
כל כך פרועים
את שמם, סודם
הרי אינך יודעת
אני חולם לי
רק אותך
לתוך החשיכה.

אני אהיה שלך...

אני אדליק לך כוכבים
כשתיגמר השמש
אני אקח אותך אלי
אל חוף של מבטחים,
שמרי פני
וצעדי
אל תכרעי מדרך
אני שלם ורק איתך
מכל האנשים.

אני אהיה שלך...

מילים: יעל טבת

שיתוף