אודות ריש לקיש

ריש לקיש או רבי שמעון בן לקיש (ברת רל או רשבל) היה מגדולי אמוראי ארץ ישראל בדור השני לאמוראים, במחצית השנייה של המאה השלישית. תלמיד חבר ובר פלוגתא של גיסו, רבי יוחנן.
ריש לקיש