מילים לשיר איש דרור

לא התפלל לעילוי
נשמתו פשוט עלתה
וגופו הקטן מארץ קרה, לארץ חמה
ללהקת ציפורים נודדת
הצטרף וריחף

ולחבריו למטה זה נראה טבעי
איש קטן בלהקת ציפורים נודדת
מנפנף בידיו הזעירות, ברגליו הדקיקות
כאחת הציפורים

מארץ קרה לארץ חמה
להקת ציפורים נודדת
מארץ קרה לארץ חמה
להקת ציפורים נודדת

לחבריו למטה קר, קר, קר
ונשמותיהם בבטנת המעיל פנימה
מהם ממשיכים ומהם מביטים
במחזה מוכר, מובן
ונפלא מהם

מארץ קרה לארץ חמה...

מילים: שאול אפריק

שיתוף