לילה כיום יאיר
שם השיר
שם האלבום
שם האמן
לילה כיום יאיר
לילה כיום יאיר
לילה כיום יאיר
לילה כיום יאיר
לילה כיום יאיר
לילה כיום יאיר
לילה כיום יאיר
לילה כיום יאיר
לילה כיום יאיר