מילים לשיר כה ציפיתי ליום והגיע

כה ציפיתי ליום והגיע
אך מדוע בוכה בי הלב
מי הפך את שמחת פגישתנו
לעצבון הפרידה הנוקב.

מי הצר האורב לי בדרך
המרעיל בארות נחמה
האמנם רחשי גם עליך
תנתך חמתי הסתומה

האמנם לשכך את הזעם
של האל התובע כל בכור
אעקוד על גבי המזבח
גם אותך רחשי הטהור.

מילים: רחל

שיתוף