מילים לשיר משיב הרוח

הרוח תמיד נותרת
לא מצאתי מקום
היא משיבה לגשם
גם מביאה טל
עונת הרוח קבועה

כך אדמת ירושלים מחכה
מי יבוא לעומק זה?
בור פתוח מטה עוד...
אפשר לראות, ימים אחרים
אחרים...

הרוח מביאה את הים
מחזיקה חוף וסירה
בבוקר, מים שלמים
לפזר חום, וילד משחק
משחק...

אחר כך הרוח לביתי,
תינוקת
את הכול מביאה
להיבט אהוב

מילים: מירון איזקסון

שיתוף