בשבילך נוצרתי
שם השיר
שם האלבום
שם האמן
בשבילך נוצרתי
בשבילך נוצרתי
בשבילך נוצרתי
בשבילך נוצרתי
בשבילך נוצרתי
בשבילך נוצרתי
בשבילך נוצרתי
בשבילך נוצרתי
בשבילך נוצרתי
בשבילך נוצרתי
בשבילך נוצרתי
בשבילך נוצרתי
בשבילך נוצרתי