ואני קורא לך
שם השיר
שם האלבום
שם האמן
ואני קורא לך
ואני קורא לך
ואני קורא לך
ואני קורא לך
ואני קורא לך
ואני קורא לך
ואני קורא לך
ואני קורא לך
ואני קורא לך
ואני קורא לך