נגעת לי בלב
שם השיר
שם האלבום
שם האמן
נגעת לי בלב
נגעת לי בלב
נגעת לי בלב
נגעת לי בלב
נגעת לי בלב
נגעת לי בלב
נגעת לי בלב
נגעת לי בלב
נגעת לי בלב
נגעת לי בלב
נגעת לי בלב
נגעת לי בלב
נגעת לי בלב
נגעת לי בלב
נגעת לי בלב
נגעת לי בלב