מילים לשיר אולי עוד פעם

בארץ חרבה
ברוך ואהבה
ניטעו שתילים רכים ביום בהיר -
הדס וערבה,
אלון ונֶטע דקל צעיר -

גם לילה וגם יום
ינקו ממי תהום
וצמרתם שואפת לה אל על,
שונים היו בצמיחתם
שונים היו בפריחתם -
שווים כמהו לשמש ולטל -

אולי עוד פעם
נצמח ליער
שענפיו הרחבים
כרוכים יחדיו ואוהבים -
אולי עוד פעם
נצמח ליער
שכל אילן בו מיוחד
אבל כולנו יער עד,
אולי הפעם.

מילים: שמרית אור

שיתוף