מילים לשיר גחלים

השיר הישן עוד עולה עם עשן המדורות,
אבל בסלילי העשן מטפסות כבר זמירות אחרות,
רק הרוח עדיין נושבת קרירה,
ואנחנו עדיין סביב למדורה
מנסים להדליק את האש
במה שיש.

בערב שלי כוכבים ישנים עוד קורצים,
אולי העשן עוד עולה, אך מזמן כבר יבשו העצים.
רק הרוח עדיין נושבת קרירה
ואנחנו עדיין סביב למדורה
מנסים להדליק את האש
במה שיש.

הפרדס הישן כבר הבשיל שיכונים חדשים,
הרבה ילדים נרגשים כבר בגרו והיו אנשים,
רק הרוח עדיין נושבת קרירה,
ואנחנו עדיין סביב למדורה
מנסים להדליק את האש
במה שיש.

מילים: לאה נאור

שיתוף