מילים לשיר הנה לא ינום

הנה לא ינום
ולא יישן
ולא יישן שומר ישראל
הנה לא ינום
ולא יישן ולא יישן
שומר, שומר ישראל

מילים: מן המקורות

שיתוף