מילים לשיר חג החנוכה

שמונה נרות בחנוכיה
ולביבה וסופגניה,
ונס גדול שהיו היה
פה ושם
והללויה.

זהו חג החנוכה
נס נרים ואבוקה,
חג הוא לחשמונאים
הו מה טוב ומה נעים.

הסביבונים מרקדים סוב סוב
מעות לחג נקבל לרוב,
האש זהב והאור זהוב
מה נפלא,
מה נעים וטוב.

זהו...

שימעי, אחות, מיזמור חדש,
מיזמור עתיק, מיזמור נירגש,
על נס החג בבית המיקדש
טוב הנס,
צפיחית בדבש.

זהו...

מילים: דודו ברק

שיתוף