מילים לשיר כך היה כך יהיה

ילד בא לעולם
ובוכה בבואו,
מתיצב בסופו של התור.
וארוך הוא התור
אין רואים את ראשו,
רק שמיים וחושך ואור.
והתור מיתפתל
מן הים עד הים,
ומאות תחנות לארכו -
ובכל תחנה
מקבל האדם
עוד מנה וממשיך בדרכו.

כך היה, כך יהיה -
מעולם לעולם,
כך היה, כך יהיה.

את מנת היגון,
את מנת השמחה,
אהבה ושינאה וקינאה.
את מנת הקללה,
את מנת הברכה,
כל דבר בתורו לא נימנע.
וישנם אנשים
השמחים בחלקם
ויודעים על הסדר לשמור.
אך ישנם אנשים
הרצים בדרכם,
ומקצרים לעצמם את התור.
כך היה, כך יהיה...

בראשו של התור
תחנה אחרונה,
ודרכה כל אחד יעבור.
ורק יד נעלמת
מנחה ומונה,
אין חוזר אל סופו של התור.

כך היה, כך יהיה -
מעולם לעולם,
כך היה, כך יהיה.

מילים: אהוד מנור

שיתוף