מילים לשיר תפילה של יום עצוב

על דף נייר תמים
בטח נכתבים עכשיו
שירים נעלמים
מילים שנאמרו לשוא

איני רוצה שירה על דף כתוב
תן לי רק תפילה של יום עצוב

שאוכל למלמל
בלי קול ובלי מילה
בערפל

על דף נייר תמים...

איני רוצה מילה מתוך מכתב
תן לי רק חיוך וסודותיו

שאוכל לחייך
מעט, אולי פחות
גם כשתלך

איני רוצה שירה בכתב תמים
תן לי רק את זכר הימים

מילים: הנס בלום

שיתוף