מילים לשיר הללויה

הללויה, הללוהו אל בקדשו
הללוהו ברקיע עוזו
הללוהו בגבורותיו
הללוהו כרוב גודלו,
הללוהו בתקע שופר

הללוהו בגבורותיו
הללוהו כרוב גודלו
הללוהו בתקע שופר

הללוהו בנבל וכינור
הללוהו בתוף ובמחול
הללוהו במינים ועוגב
הללוהו בצלצלי שמע
הללוהו בצלצלי תרועה
כל הנשמה תהלל יה הללו-יה

מילים: מן המקורות, לחן: יוסי בן דוד

שיתוף