מילים לשיר לך אלי

מצאוני השומרים
הסובבים בעיר שאלוני
לך אלי תשוקתי, בך חשקי ואהבתי
לך לבי וכליותי, לך רוחי ונשמתי
לך ידי לך רגלי וממך היא תכונתי
לך עצמי לך דמי ועורי עם גוויתי
לך עיני ורעיוני וצורתי ותבניתי
לך רוחי לך כוחי ומבטחי ותקוותי
לך אהמה ולא אדמה עדי תאיר אפלתי
לך אזעק בך אדבק עדי שובי לאדמתי
לך מלכות לך גאות, לך תאות תהילתי
לך עזרה בעת צרה, היה עזרי בצרתי

מילים: רבי אברהם אבן עזרא, לחן: מן המקורות

שיתוף