מילים לשיר שלום עליכם

שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון
ממלך מלכי המלכים
הקדוש ברוך הוא
בואכם לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון
ממלך מלכי המלכים
הקדוש ברוך הוא
ברכוני לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון
ממלך מלכי המלכים
הקדוש ברוך הוא
בצאתכם לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון
ממלך מלכי המלכים
הקדוש ברוך הוא

מילים: מן המקורות, לחן: מן המקורות

שיתוף