מילים לשיר עוד פעם

עוד פעם היי לי מלכותי של מטה
מעבר לדלת שאין דרכה חוזר.
עוד פעם אשמע: טוב שבאת.
ואחר כך למות בלי להשתחזר.

עוד פעם תחושת המפתח
של דלך ביתך, בתוך כיסי.
ובבוא רוח קרה בחצות לפתע,
ללחוש: התכסה, התכסי.

ועוד פעם: אגן ירכיים.
עוד פעם למות ולהתקיים.
להיות אתך מים בתוך מים,
ולא יבדילו בינינו ולסיים.

ולשכב בחושך ולשמוע
את הקול אשר מעל הקול
עוד פעם בלילה ובמצח לנגוע.
אחר כך ליפול:

לא במלחמות, לא בהן אפול,
אלא כאן ועכשיו בארץ הבלעד,
היא ארץ בלעדי, וארץ בלעדייך,
וארץ הגבעות האפורות.
ארץ לעד.

מילים: יהודה עמיחי, לחן: יוני רכטר

שיתוף