מילים לשיר האיום האיראני

גם אני
רוצה להתפרנס
מהאיום האיראני

גם אני
רוצה להתפרנס
מהאיום האיראני

במלחמה הבאה אני בורח מכאן
במלחמה הבאה אני בורח מכאן
במלחמה הבאה אני בורח מכאן
עדיף להיות פחדן חי מגיבור בר מינן

גם אני
רוצה להתפרנס
מהאיום האיראני

גם אני
רוצה להתפרנס
מהאיום האיראני

במלחמה הבאה אני בורח מכאן
במלחמה הבאה אני בורח מכאן
במלחמה הבאה אני בורח מכאן
עדיף להיות פחדן חי מגיבור בר מינן

כמו להניח מגש של כסף
מול עגל הזהב
כמו להניח מגש של כסף
לרגלי עגל הזהב
לא אהיה מגש הכסף
לעגל הזהב
לא אהיה מגש הכסף
לעגל הזהב

עגל הזהב...

במלחמה הבאה אני בורח מכאן
במלחמה הבאה אני בורח מכאן

(רוצה להתפרנס!)

במלחמה הבאה אני בורח מכאן
עדיף להיות פחדן חי מגיבור בר מינן

מילים: אריה הספרי, לחן: אריה הספרי

שיתוף