מילים לשיר בכל ליבי

בכל לבי, אמת, ובכל מאודי אהבתיך, ובגלויי וסודי.
שמך נגדי - ואיך אלך לבדי? והוא דודי - ואיך אשב יחידי?
והוא נרי - ואיך ידעך מאורי? ואיך אצען? - והוא משען בידי.

בכל לבי, אמת, ובכל מאודי אהבתיך, ובגלויי וסודי.
שמך נגדי - הקילוני מתים לא ידעו כי קלוני על כבוד שמך כבודי.
מקור חיי - אברכך בחיי, וזמרתי - אזמרך בעודי

מקור חיי - אברכך בחיי, וזמרתי - אזמרך בעודי

לה לה לה לה לה...

מילים: רבי יהודה הלוי

שיתוף