מילים לשיר להקיץ ולדעת

להקיץ ולדעת: חלום הבעיתני,
רק חלום הוא - יראתי בכדי,
ושנית, כאתמול, להביט בעיניך
ולחוש את ידך בידי

לא הכלמנו הכלם את חמדת נעורינו,
בעבר לא בגדנו בגוד,
ושמשה הנדיב של כנרת אמנו
לא שקע ומיטיב לנו עוד

כאתמול וכאז מקשרנו עדיין
זה החוט הטמיר-האמיץ
רק חלום בלהות הוא אשר הבעיתני
הה אלי! להקיץ - להקיץ -

מילים: רחל

שיתוף