מילים לשיר לא יכול לישון

לילה בא אנ'לא יכול לישון
כולם יצאו ורק אני בבית
אור קטן דולק במסדרון
ולא נעצמות לי העינים
מישהו צלצל בפעמון
מישהו עומד ליד הדלת
אמא לא בבית
אבא לא בבית
ורק אני מסכן רועד מפחד
אמא לא בבית אבא לא בבית
ורק אני לבד בלי אף אחד.

לילה בא אנ'לא רוצה לישון
הם לא חזרו וכבר אחת בלילה
מה שמתרוצץ לי בדמיון
מפחיד יותר מכל חיות היער
בטח יש מפלצת בארון
ואם אחת אז בטח יש כאן שתים
אמא לא בבית
אבא לא בבית
ורק אני מסכן רועד מפחד
אמא לא בבית
אבא לא בבית
ורק אני לבד בלי אף אחד
לבד לבד ‟ בלי אף אחד
איך עזבו אותי סגור בתוך הבית
לבד לבד בלי אף אחד
שכחו אותי לגמרי...

לילה בא הגיע זמן לישון
אני שומע קול מוכר מלמטה
עוד מעט היה קורה אסון
טוב שהם חוזרים סוף-סוף הביתה
עוד מעט כולם ילכו לישון
כבר נעצמות לי העינים
אמא כבר בבית
אבא כבר בבית
עכשיו אני כבר לא רועד מפחד
אמא כבר בבית אבא כבר בבית
עכשיו אני כבר לא כל כך לבד
אמא כבר בבית
אבא כבר בבית
עכשיו אתה כבר לא רועד מפחד
אמא כבר בבית
אבא כבר בבית
עכשיו אתה כבר לא כל כך לבד.

מילים: יעקב גלעד

שיתוף