מילים לשיר ירדה בו בול בו במועד

טרם דם גלעד,
כחרברב של יהירים
גם גמע הוא מרחבים..
וטיילתי לא טיילתי
להחליט בהתעלם כי
באחרית בדיתי..

כאשר טל שקדה את תוכי..
גל מקביל בגיל לצליל עד ועד
ועד כמו הד, נכנס בו שש
עד ועד להוד, בראש לו אש
עד

גל מקביל בגיל לצליל עד

חשמל השניים במים, אין קצרים..
בבוקר מזיעים.

כאשר טל שקדה את תוכי..
ניגוד מחווה לעיקרון,
קרא שופר..פתח תח גרון,
שלווה תמתין כי נתקומם מעט
עד יאיר לו קל כוכב טלעד
גל מקביל בגיל לצליל עד.

מילים: גלעד כהנא, לחן: יאיר קז

שיתוף