הכל זה מלמעלה
שם השיר
שם האלבום
שם האמן
הכל זה מלמעלה
הכל זה מלמעלה
הכל זה מלמעלה
הכל זה מלמעלה
הכל זה מלמעלה
הכל זה מלמעלה
הכל זה מלמעלה
הכל זה מלמעלה
הכל זה מלמעלה
הכל זה מלמעלה
הכל זה מלמעלה
הכל זה מלמעלה
הכל זה מלמעלה