מילים לשיר אלעד ירד אל הירדן

אלעד ירד אל הירדן
הוא ראה הכל פורח
להרדוף אותו הריח
ממש כמו בראשונה.

אלעד ירד אל הירדן
הערבה ירוקה כפליים
והנה שקטים המים
ממש כמו בראשונה.

אלעד אלעד יקים הגשר
כמעשה אבות
אלעד אלעד ירקום הקשר
בין הלבבות.

אלעד ירד אל הירדן
הוא נטש אבני הקלע
אבני גזית חצב מסלע
ממש כמו בראשונה.

אלעד ירד אל הירדן
לחדש אורחות כקדם,
זקן ונער בם ירדו
ממש כמו בראשונה.

אלעד אלעד יקים הגשר...

אלעד ירד אל הירדן
שני מחנות חיבר בגשר
ברית תהי לנו וקשר
ממש כמו בראשונה.

אלעד ירד אל הירדן
הוא הביט בתכול רקיע
יונים צחורות אל על הפריח
ממש כמו בראשונה.

אלעד אלעד יקים הגשר...

מילים: אברהם זיגמן, לחן: אברהם זיגמן

שיתוף