מילים לשיר בצאת ישראל

בצאת ישראל ממצרים
בית יעקב מעם לועז
היתה יהודה לקדשו
ישראל ממשלותיו.

הים ראה וינוס
הירדן יסוב לאחור
ההרים רקדו כאילים,
גבעות כבני צאן?

מה לך הים כי תנוס,
הירדן תסוב לאחור,
ההרים תרקדו כאילים
גבעות כבני צאן?

מלפני אדון חולי ארץ,
מלפני אלוה יעקב
ההפכי הצור אגם מים
חלמיש למעיינו - מים.

מילים: מן המקורות

שיתוף