מילים לשיר מלפפון ירוק

מלפפון צמח בגן -
מלפפון ירוק,
וטוב וחם היה לו שם -
מלפפון ירוק!

מלפפון הלך גדל, -
מלפפון ירוק,
וחיש וקל קפץ לסל, -
מלפפון ירוק!

מלפפון לשוק הלך, -
מלפפון ירוק,
משם ברח אל המיטבח -
מלפפון ירוק!

מלפפון מיד נקלף, -
מלפפון ירוק,
אכל הטף בחשק רב
מלפפון ירוק!

מילים: לוין קיפניס

שיתוף