מילים לשיר שירי לי עוד

שלום לך ארץ
ארץ נחמדת,
למה נרדם
התור בגנך
למה חדלו
שירייך לפרוח
למה נדם
קולך.

שירי,
שירי לי
כי טוב הזמר,
שירי לי, שירי
שירי לי
עודƔ
שירי,
שירי לי
כי טוב הזמר,
שירי לי
עוד ועודƔ

חורף וקיץ
שרתי עליך,
שתיל תקוותי
צמח בשדך.
את לי מקלט
ואת לי הרוח
על כן יקר לי
שמך.

שיריƔ

וביום חגך
הרשיני לשמוח,
ורד אצמיד
לדש חולצתך,
אני אתך
ויש בי עוד כח
לזרום כאן עם
שירך.

שיריƔ

מילים: שייקה פייקוב, לחן: שייקה פייקוב

שיתוף