בסוף מתרגלים להכל
שם השיר
שם האלבום
שם האמן
בסוף מתרגלים להכל
בסוף מתרגלים להכל
בסוף מתרגלים להכל
בסוף מתרגלים להכל
בסוף מתרגלים להכל
בסוף מתרגלים להכל
בסוף מתרגלים להכל
בסוף מתרגלים להכל
בסוף מתרגלים להכל
בסוף מתרגלים להכל
בסוף מתרגלים להכל