דודו טסה והכוויתים
שם השיר
שם האלבום
שם האמן
דודו טסה והכוויתים
דודו טסה והכוויתים
דודו טסה והכוויתים
דודו טסה והכוויתים
דודו טסה והכוויתים
דודו טסה והכוויתים
דודו טסה והכוויתים
דודו טסה והכוויתים
דודו טסה והכוויתים
דודו טסה והכוויתים
דודו טסה והכוויתים