מילים לשיר בכינו טעינו

שוברים את הלב
נשרפים מהאור
לחיות מי יודע
ללכת ולחזור
לא עוד

הכאב המופלא
מרוקן עוד דירה
אין לי בית
מרפסת סגורה
לא עוד

גם אם לרגע בכינו, בכינו
גם אם לרגע טעינו, טעינו

עוטפים את הלב
נמנעים מהאור
לאהוב מי יודע
ללכת ולחזור
לא עוד

עמוק הלב רחוק החוף
מן המצולות אני אחזור
האם תהיי איתי גם אז
רחוק רחוק על חוף זהב

מילים: מיכה שטרית

שיתוף