מילים לשיר יא נבעת אל-ריחאן

הו, ניצת הריחן, רחמי על חולה האהבה
גופי כחש, חלְשה הרוח, הייתי לעור ועצמות

הו, משאת נפשי, ביום בו אהבתיך אבדה לי שפיותי
נותרתי מבולבל ואיני יודע מה חטאתי

תשוקתי אל אהובתי - זהו כל חטְאי. לו היה זה חטא
הייתי מבקש את רחמי האל ובתשובה חוזר

דווי זה שבקִרבי סילק את תבונתי,
בכיי גובר,
קשה מחלתי ואין יודעים מה תרופתי


يا نبعة الريحان
يا نبعة الريحان حنّي على الولهان
جسمي نحل والروح ذابت وعظمي بان

يوم الّذي حبّيت, يا منيتي, جنّيت
حائر أنا تمّيت, ما ادري ذنبي اشجان

ما عندي كل ذنوب إلا هوى المحبوب
لا هو ذنب داتوب واتجبّرالرحمان

من علّة البحشاي ما ظل عندي راي
نوحي كِثر ودواي ما يعرفه انسان

מילים: לא ידוע, לחן: לא ידוע

שיתוף