מילים לשיר מתוך בחירה

מתוך בחירה אני הולך לים
הולך לים
מתוך בחירה אני הולך על יד
הולך על יד
ולמה למה לא למדתי כלום
וכמה,כמה עוד אפשר לקום
לשבת לקום

אני רוצה לחיות והרבה לחיות והרבה
אני רוצה לחיות והרבה לחיות והרבה

בטח אוהב אותך עוד מיליון שנים
בטח אוהב אותך עד שנהיה גדולים

מתוך בחיה אני עובר לים
עובר לים
מתוך בחירה אני אני עובר לסתיו
עובר לסתיו
ולמה למה לא מצאתי כלום
וכמה כמה עוד אפשר לקום
לקום

אני רוצה לחיות והרבה לחיות
והרבה

בטח אוהב אותך עוד מיליון שנים
בטח אוהב אותך עד שנהיה זקנים

בטח אוהב אותך עוד מיליון שנים
בטח אוהב אותך עד שנהיה...גדולים

מילים: דודו טסה, לחן: דודו טסה

שיתוף