מילים לשיר אין זה משנה

בשם השם אלוהי ישראל
מימיני מיכאל
משמאלי גבריאל
מלפני אוריאל
מאחורי רפלא
ומעל ראשי שכינת אל

אין זה משנה
כל עוד עצמינו נאהב
כל עוד
אין זה משנה

מילים: קרולינה, לחן: קרולינה

שיתוף