מילים לשיר במצלתיים ובתופים

במצלתיים ובתופים,
פה כולנו כל נרים,
ועינינו בהרים,
עדרים על עדרים
ה-ה-הו-הו, הי!
עדרים על עדרים.

מילים: אלכסנדר פן

שיתוף