מילים לשיר הובן מיר א ניגונדל

הנה לנו ניגון יש,
אל נא נביישנו
בו נשירה, בו נזכירה
הימים עברו;
כי אותו עוד שרו
אחינו אחיותינו
עת גם הם עוד ילדים היו.

הנה ככה, זהו הניגון של נחת
ובעלז, ובעלז חולו יחד.
הנה ככה, זהו הניגון של נחת,
ובעלז בואו ונצא.

הנה לנו ניגון יש,
יש בו שמחה רבה,
בו נשירה, בו נזכירה
הימים עברו;
כי אותו עוד שרו
גם סבתא וגם סבא
עת גם הם עוד תינוקות היו.
הנה ככה...

הנה לנו ניגון יש,
חבריא רחימא,
בו נשירה בו נזכירה
הימים עברו;
כי אותו עוד שרו
גם אבא וגם אמא
עת גם הם עוד ילדים היו.
הנה ככה...

הנה לנו ניגון יש,
יש בו שפע נחת,
בו נשירה, בו נזכירה
הימים עברו;
כי אותו עוד שרה
העירה ביחד
עת גם בה עוד תינוקות היו.
הנה ככה...

מילים: נחום שטרנהיים

שיתוף