מילים לשיר ידיד נפש

ידיד נפש, אב הרחמן
ידיד נפש, אב הרחמן
משוך עבדך אל רצונך
משוך עבדך אל רצונך.

ירוץ עבדך כמו איל,
ישתחווה אל מול הדרך.
ירוץ עבדך כמו איל,
ישתחווה אל מול הדרך.

ידיד נפש, אב הרחמן
ידיד נפש, אב הרחמן
משוך עבדך אל רצונך
משוך עבדך אל רצונך

יערב לו ידידותיך,
מנופת צוף וכל טעם.
יערב לו ידידותיך,
מנופת צוף וכל טעם.

מילים: רבי אלעזר אזיכרי

שיתוף