מילים לשיר יהי אור

איילת השחר במרחב,
עוד בוקר עלינו.
עוד בוקר של שמש וזהב,
נשוב אל שדותינו,
ליגיע כפינו.
נשוב עם השיר,
אשר חובק גיא וגבע.

ובסלינו פרי מרעיד.
סולם על הגזע,
אדם ואילן ושיר יחיד.
ואור מעלינו,
ואור על ימינו,
יהי אור גדול על העולם,
אור תמיד.

תנשמת הלילה במרחב,
עוד ערב עלינו,
עוד ערב של סהר וכוכב,
נשוב משדותינו,
מיגיע כפינו.
נשוב עם השיר,
אשר חובק גיא וגבע.

שמש נוסק אל העתיד.
שבילנו פוסע,
עולה מעלה, מעלה, ניד לא ניד.
וחושך לילנו,
ילחש באוזנינו,
יהי אור גדול בעולם,
אור תמיד.

מילים: דודו ברק

שיתוף