מילים לשיר כאן על פני האדמה

כאן על פני האדמה,
כאן ניצבתי כל חיי,
כאן צמחתי כמו אילן,
אלה שורשי.

לא אשא עיני לרום,
לא אפרוש כנף כנץ,
ציפורי חלומותי,
עפו מן העץ.

עופו עופו ציפורי,
אל מרחב ארצות הים
ואיתכן חלומותי,
כולם ידאו...
עופו עופו ציפורי,
ופירשו אל על כנף,
הן איתכן ליבי מכלא,
אל התכלת עף.

עת תשובו, לי הביאו,
רק עלה טרף.

מילים: יורם טהרלב

שיתוף