מילים לשיר עמק עמק עבודה

עמק, עמק, עבודה
עמק, עמק הורה

מילים: ארי אלף וולף

שיתוף