מילים לשיר פם פרם פם

אם השמש מסתערת על הראש בלהט חם
אז נפשינו מזמרת, פם, פם, פרם, פם, פם, פם, פם
על הברוש איתנו יחד, ציפורים בקול סופרן
מזמרות ברגש ככה, פם, פם, פרם, פם, פם, פם, פם

פרם, פם, פם, פם, פם, זה השיר עוד טרם תם
זה השיר עוד טרם תם.
פרם, פם, פם, פם, פם, ולכן נשיר עוד פעם
פם, פם, פרם, פם, פם, פם, פם

ארובות בתי חרושת וגשרי ברזל איתם
שואגים מבלי לחשוש את פם, פם, פרם, פם, פם, פם
אם עלמה קטנה פוזלת מן הצד עלינו גם
אז נפשינו מייחלת, פם, פם, פרם, פם, פם, פם

פרם, פם, פם, פם, פם...

אם חולפים אנו בקצב ועוברים פה את כולם
מה נשיר להם בעצב, פם, פם, פרם, פם, פם, פם
הנה שבנו אל בתינו אך הזמר עוד לא תם
הוא הולך בתוך ליבנו, פם, פם, פרם, פם, פם, פם

פרם, פם, פם, פם, פם...

מילים: יורם טהרלב

שיתוף