מילים לשיר שיר המחנה

מסבלות גורל פרוע,
מצוקות חיי רזון
מאתמול בלתי ידוע,
ומחר ללא חזון -
ציבורנו מלוכד
למחנה עמל אחד.

נאבקנו ונלחמנו
לדרכנו היחידה,
נארגנו ונרקמנו
במסכת עבודה.
ולוכדנו יד ביד
למחנה עמל אחד.

ומעל לראש מחננו
ברמה שם קול נשמע,
קול העם קורא אלינו
לכיבוש והגשמה,
ליצירה ובנין-עד
במחנה עמל אחד.

מילים: אברהם לוינסון

שיתוף