מילים לשיר שלושה שירים בפרבר

פרבר צועק צוען פתוח
פרבר מפליא העוויות
מציל סוסים משיב תפוח
ושר מבטן חביות

פרבר הדג ועוף המים
וצלי האש והקלי
גדוש יומך לי מיומיים
טוב נמשלך לי ממשלים

מעבריתך המתנפנפת
ומפסוקייך הדקים
ירחב ליבן של בנות החמד
ויסמרו המדקדקים

אתה ולא כתבי החודש
ולא שירינו הצמוק
זורע על לשון הקודש
את הקמון והצימוק

מילים: נתן אלתרמן

שיתוף