מילים לשיר שמחו נא

שימחו נא, שימחו נא ופירקו העול,
חג לנו ושמחה, יום לנו גדול.
מאין יצרנו יש,
יד זורע וחורש,
סלע וצור איתן,
מים שפע רב נתן,
עוז, עוצמה וכח.
עור, עורה התאושש,
תוך מעגל גועש,
מישנה עבוד ועמול,
עוז רוחנו בל יפול
עורה, עורה, עורה עור.

מילים: מתתיהו שלם, לחן: מתתיהו שלם

שיתוף