מילים לשיר ורד בר

על חזה עלמה חיוורת
שמתי ורד, ורד בר
ולחשתי לה הערב:
את חכי לי בכיכר...

לכיכר עם ערב באתי
טוב לבב ופרוע ראש,
אך על הספסל מצאתי
לא אחת כי אם שלוש...

הי, יפות העין אנוכי שואל:
מה ערב מערביים ומה ליל מליל?
זה הקיץ ראשיכן פורע
ויין האהבה ניתך אל הלבבות
כן, זה הקיץ ראשיכן פורע
ויין האהבה ניתך אל הלבבות

האווירה הייתה שובבת
יין בגביעים בער
במחולות, בצחוק והבל
התהוללנו בכיכר

שעת חצות חולפת חרש
השעון מכה ארבע
מחזה עלמה חיוורת
דום צונח ורד בר

הי, יפות העין אנוכי שואל...

אז אמרתי: שוד ושבר
עלמתי קלת הראש,
לאהוב יוכל הגבר
רק אחת ולא שלוש...

כל העיר כבר מתעוררת
בואי ניפגש מחר
על חזה עלמה חיוורת
שוב פורח ורד בר...

הי, יפות העין אנוכי שואל...

מילים: נעמי שמר, לחן: נורברט גלנזברג

שיתוף