מילים לשיר תריסר שערים

שלושה לצפון
שלושה לדרום
שלושה למזרח
ושלושה למערב
תריסר שערים - הללויה!

הו, מה יפה זו העיר
הו, מה יפה זו העיר
הו, מה יפה זו העיר
תריסר שערים לה - הללויה!

הו, יש דרכים כה רבות להיכנס אל העיר
יש דרכים כה רבות להיכנס אל העיר
יש דרכים כה רבות להיכנס אל העיר
תריסר שערים לה - הללויה!

הו, מה יפה זו העיר
הו, מה יפה זו העיר
הו, מה יפה זו העיר
תריסר שערים לה - הללויה!

ואם תבוא העירה תבורך בבואך
ואם תבוא העירה תבורך בבואך
ואם תבוא העירה תבורך בבואך
תריסר שערים לה - הללויה!

תוכל לבוא ממזרח ולבוא אל לב העיר
גם מים ומדרום תוכל לבוא אל לב העיר
אז נהיה שם כולנו בלבה של זו העיר
תריסר שערים לה - הללויה

הו, מה יפה זו העיר
הו, מה יפה זו העיר
הו, מה יפה זו העיר
תריסר שערים לה
תריסר שערים לה
תריסר שערים לה - הללויה!

מילים: תרצה אתר, לחן: עממי

שיתוף