מילים לשיר The Italian job

Early early in the morning
me woke up with no reason me woke up with no warning
Me gial hand me the phone she sais somebody is callin
A who that want fi badda so early in the morning?
It's the lady from the bank she said I need to come
There's nuff paperwork that needs to be done
The early we start the early we done
So bring your money money Mr. you better run over ya so

Babylon took I from my girlfriend on a early Friday morning yeah
I never ever ever want to leave her again even if the earth is falling yeah
Babylon steal I from my woman on a early Friday morning yeah
I never ever ever want to leave her again no I never want to go

The bank lady said she's a big fan
She aksed me:"how you doin'"? me told her :"I'm fine"
We will soon take the papers I need you to sign
But take a step back now and stand inna the line
"how rude!" and so me stood it wasn't that quick
Me know say Babylon can make you feel weak
After a minute or two me felt homesick
And so me called me girlfriend but she doesn't want to speak anymore…

Babylon took I from my girlfriend...

After one hour, two, three
I was a bank prisoner I wasn't free
And then finally it was my turn
Why did me woke up early? Why do I never learn?
You know the lady from the bank she's pretty and kind
She said I wasn't easy for all of them to find
She took a likkle peace of paper she said: "we're almost done"
I just need you to sign here and here it's for my daughter and son… ""

מילים: עמרי גליקמן, לחן: עמרי גליקמן

שיתוף