מילים לשיר נומה בן

נומה, בן, עצום נא עין,
נומי, בת, גם את.
מי שלא נרדם עדיין
ירדם מיד.

הטייח גמר לטוח,
הסולל לסלול,
השומר יצא לשוח
והתן לזלול.
לי לי לי לי...

עדרים חזרו אל אמא
וחלב גמאו,
הפרה אותם הרדימה:
אי, מו מו מו מו.

ציפורים בניהן הרדימו,
אפרוחים שלי,
עוף תגביהו, נוף תגבירו!
אי לי לי לי לי.
לי לי לי לי...

מילים: נתן אלתרמן, לחן: משה וילנסקי

שיתוף