מילים לשיר עונג שבת

דודי ירד לו מכרמו
ופרי גפנו הביא עמו
פרחים קטף לו בדרכו
וגיל לו בלבבו

חמה שקעה במערב
וכבר מעל זרח כוכב
מלאה שבת הדרת זהב
איש איש באוהליו

ובשבת הוא יזמר
בחיל ורעד
שירי הלל לאלוהיו
על טוב ונחת

שירי שבת מהדהדים
ובחורשות הומות יונים
בית ישראל מרננים
שמעו כל העמים
ובשבת הוא יזמר...

מילים: אביהו מדינה, לחן: אביהו מדינה

שיתוף